Menu
Home Page

Latest Information from the HSC for Primary Schools

Dear Principal,

 

The Department has been asked by the HSE to disseminate the information below to schools for onward communication to parents/guardians.

 

COVID-19 vaccine information for parents of children aged 5-11

The HSE has published detailed information and guidance for parents about COVID-19 vaccines for children aged 5-11. This aims to help parents and guardians of 5-11 year old children make an informed decision when it’s time for their child to be offered a COVID-19 vaccine. 

 

Registration for the vaccine will open shortly, with priority being placed on children who are more at risk from COVID-19 or children who have a high-risk person in the family. Parents and guardians can read this information on https://www2.hse.ie/screening-and-vaccinations/covid-19-vaccine/get-the-vaccine/covid-19-vaccination-for-children/  or they can download these information booklets from HSE.ie.

 

Important information for parents and guardians about the COVID-19 vaccine for children aged 5-11 (Comirnaty, Pfizer/BioNTech) (PDF, size 1.11 MB, 16 pages)

Important information for parents and guardians about the COVID-19 vaccine for children aged 5-11 (Irish) (PDF, 1.7 MB, 16 pages)

 

Kind regards,

 

Info_COVID19

 

A Phríomhoide, a chara,

 

D'iarr FSS ar an Roinn an t-eolas thíos a scaipeadh ar scoileanna lena chur ar aghaidh chuig tuismitheoirí/caomhnóirí.

 

Eolas do thuismitheoirí leanaí idir cúig agus aon bhliain déag d'aois maidir le vacsaín COVID-19.

Tá eolas agus treoir mhionsonraithe do thuismitheoirí maidir le vacsaíní COVID-19 do leanaí idir cúig agus aon bhliain déag d'aois foilsithe ag FSS. Tá sé mar aidhm aige cabhrú le tuismitheoirí agus le caomhnóirí leanaí idir cúig agus aon bhliain déag d'aois cinneadh feasach a dhéanamh nuair a bheidh sé in am vacsaín COVID-19 a thairiscint dá leanbh. 

 

Cuirfear tús go luath leis an gclárúchán don vacsaín, agus tabharfar tús áite do na leanaí is mó atá i mbaol má tholgann siad COVID-19 nó leanaí a bhfuil duine atá i bhfíorbhaol ina dteaghlaigh. Is féidir le tuismitheoirí agus le caomhnóirí an t-eolas seo a léamh ar https://www2.hse.ie/screening-and-vaccinations/covid-19-vaccine/get-the-vaccine/covid-19-vaccination-for-children/  nó is féidir leo na leabhráin eolais seo a íoslódáil ó HSE.ie.

Eolas tábhachtach do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí maidir le vacsaín COVID-19 do leanaí idir cúig agus aon bhliain déag d'aois (Comirnaty, Pfizer/BioNTech) (PDF, méid 1.11 MB, 16 leathanach)

Eolas tábhachtach do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí maidir le vacsaín COVID-19 do leanaí idir cúig agus aon bhliain déag d'aois (Gaeilge) (PDF, 1.7 MB, 16 leathanach)

 

Le gach dea-ghuí

 

Info_COVID19

Top